Kontaktujte nás:

Referencie

ROK: 2017 – 2016 –  2015201420132012-2013 20122011-2012201020092008

ROK 2017

 

Odb. Škultétyho – ZVL, II. Fáza

STAVBA: 2946- I/ 68 Prešov

 

Stavba : I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa – Gerlachov  OBJEDNÁVATEĽ : Metrostav , a.s.   Stavba : Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – 2. etapa, oblasť Bardejov  OBJEDNÁVATEĽ: Metrostav, a.s. 

ROK 2016

 

Odb. Škultétyho – ZVL, II. Fáza

STAVBA: 2946- I/ 68 Prešov

ROK 2015

 

AKCIA: „I/68 Bystré-Čierne – oprava cesty  v km 713,945 – 715,809“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 4/2015

 

AKCIA: „Realizácia asfaltového krytu MK obec Beloveža“

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Beloveža

DOBA PLNENIA: 5/2015

 

AKCIA: „Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 5/2015

 

AKCIA: „STAVEBNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA CESTÁCH I. TRIED V PREŠOVSKOM KRAJI“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 5/2015 – 10/2015

 

AKCIA: „I/67 Vernárska tiesňava  – Hranovnícke Pleso,  rekonštrukcia – havária“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 6/2015

 

AKCIA: „STAVEBNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA CESTÁCH I. TRIED V PREŠOVSKOM KRAJI“

OBJEDNÁVATEĽ: Ing. Mularčík MOVYROB, Prešov

DOBA PLNENIA: 6/2015 – 10/2015

ROK 2014

 

AKCIA: „Modernizácia ciest v PSK – 3. etapa“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 5/2014 – 7/2014

 

AKCIA: „MK Dúbrava – rekonštrukcia obecných komunikácií“

OBJEDNÁVATEĽ: Obecný úrad Dúbrava

DOBA PLNENIA: 6/2014 – 6/2014

 

AKCIA: „Sabinov IBV – Stará Tehelňa – Komunikácia – pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov“

OBJEDNÁVATEĽ: PEhAES a.s., Ľubotice

DOBA PLNENIA: 8/2014 – 9/2014

 

AKCIA: „Vytvorenie medzinárodného kultúrneho turistického informačného doškoľovaciehostrediska Osturňa – doškoľovacie stredisko I. etapa“

OBJEDNÁVATEĽ: MOVYROB, Prešov

DOBA PLNENIA: 10/2014

 

AKCIA: „Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK – II. etapa“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav Asfalt a.s., Zvolen

DOBA PLNENIA: 10/2014

ROK 2013

 

AKCIA: „PODHORANY – oprava miestnej komunikácie k Boľavé“

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Podhorany

DOBA PLNENIA: 6/2013

 

AKCIA: „PODHORANY – oprava miestnej komunikácie K lesu – I. – IV. etapa“

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Podhorany

DOBA PLNENIA: 9/2013

 

AKCIA: „Opravy a údržba MK a CSS v meste Prešov – súvislá oprava ulice Armádneho generála Svobodu“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 6/2013 – 7/2013

 

AKCIA: „Stavba D1 Fričovce – Svinia“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 7/2013 – 8/2013

ROK 2012 – 2013

 

AKCIA: „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne“

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 7/2012 –6/2013

ROK 2012

 

AKCIA: „Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Boľ “

OBJEDNÁVATEĽ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

DOBA PLNENIA: 3/2012 – 4/2012

 

AKCIA: „Ochrana územia obce Viničky pred vnútornými vodami“

OBJEDNÁVATEĽ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky

DOBA PLNENIA: 5/2012

 

AKCIA: „Ochrana územia obce Zemplín pred vnútornými vodami“

OBJEDNÁVATEĽ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky

DOBA PLNENIA: 5/2012

 

AKCIA: „Ochrana územia obce Borša pred vnútornými vodami“

OBJEDNÁVATEĽ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky

DOBA PLNENIA: 5/2012

ROK 2011 – 2012

 

AKCIA: „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Boľ “

OBJEDNÁVATEĽ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

DOBA PLNENIA: 11/2011 – 8/2012

 

AKCIA: „Ostrovany – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov “

OBJEDNÁVATEĽ: Doprastav, a.s., Bratislava

DOBA PLNENIA: 08/2011 – 7/2012

 

AKCIA: „Úprava vstupov do dvorov na uliciach Školská a Hlavná -obec Boľ “

OBJEDNÁVATEĽ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

DOBA PLNENIA: 9/2011 – 3/2012

ROK 2010

 

AKCIA: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešove“

OBJEDNÁVATEĽ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

DOBA PLNENIA: 3/2010 – 7/2010

 

AKCIA: „Rekonštrukcia kultúrneho domu Horovce“

OBJEDNÁVATEĽ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

DOBA PLNENIA: 3/2010 – 11/2010

 

AKCIA: „Silážny žľab Mokrance“

OBJEDNÁVATEĽ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

DOBA PLNENIA: 4/2010 – 9/2010

ROK 2009

 

AKCIA: „Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok – oprava ÚK, el.rozvodov IS – budova č. 3 – trakt C“

OBJEDNÁVATEĽ: Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

DOBA PLNENIA: 10/2009 – 12/2009

ROK 2008

 

AKCIA: „Obnova kultúrnej pamiatky Kaštieľ“

OBJEDNÁVATEĽ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

DOBA PLNENIA: 7/2008 – 10/2008

 

AKCIA: „Obnova kultúrnej pamiatky Kaštieľ

(oprava veží kostola, dodávka a montáž okien a dverí, dodávka a montáž ústredného vykurovania)

OBJEDNÁVATEĽ: –

DOBA PLNENIA: 10/2008 – 11/2008

 

AKCIA: „Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok – oprava ÚK, el.rozvodov IS – budova č. 3 – trakt C“
OBJEDNÁVATEĽ: Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

DOBA PLNENIA: 01/2008 – 12/2008